Vítejte na webových stánkách České psychoanalytické společnosti (ČPS), jejíž kořeny sahají až do 20. let minulého století. Po dlouhém období nepřetržité práce českých psychoanalytiků mimo oficiální uznání se ČPS konstituovala koncem 80. let a do nového tisíciletí vstoupila jako řádný člen International Psychoanalytical Association (dále jen IPA).

Aktivity ČPS (IPA) jsou: tréninkové (poskytování uceleného psychoanalytického vzdělání v psychoanalýze), publikační a vzdělávací (konference, přednášky a semináře pro odbornou i laickou veřejnost), a prostřednictvím svých členů samozřejmě léčebné, tj. poskytování psychoanalýzy jako nejstarší a nejprověřenější psychoterapeutické metody.

ČPS je řádnou členkou mezinárodní organizace IPA, sdružující okolo 11 tisíc psychoanalytiků pěti kontinentů. IPA je vrcholným garantem profesionality a etiky psychoanalytické praxe.
V domácím prostředí je ČPS je členkou České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, jejímž prostřednictvím jsou vzdělávací aktivity akreditovány u MZd ČR.

Samozřejmým a důležitým obsahem práce psychoanalytika je jeho celoživotní vzdělávání (i v dobách totalit se v minulém století psychoanalytici setkávali na pravidelných bytových seminářích: dodnes se tak děje na pravidelných vědeckých schůzích) a přispívání k porozumění fungování lidské psychiky a její léčby.Za Petrem Příhodou

.....Uprostřed září nás opustil Petr Příhoda. Rád bych připomněl jeho osobnost a význam těm, co ho znali, a přiblížil těm, kteří neměli možnost ho poznat blíže. Bylo mu 75 let a zemřel po nemoci trvající 9 let. Mluvil o ní, překonával ji, smiřoval se s ní. Pomáhala mu v tom víra, ale byla to také síla jeho výjimečné osobnosti, hluboké, analytické pochopení sebe i světa. Jak sám napsal, nikdy se nevzdal „zlatého pokladu“ psychoanalýzy, kterou začal v roce 1964 u Dr. Haase a po Haasově emigraci pak pokračoval a dokončil ji u Dr. Kučery (Příhoda, 2010).

(celé vzpomenutí od Dr. Šebka zde)