Seznam tréninkových analytiků

Doc.PhDr. Jana Kocourková
(vedoucí tréninkového výcviku)

MUDr. Miroslav Borecký

MUDr. Kamil Černý

MUDr. Věra Fischelová

PhDr. Petr Junek

Doc.PhDr. Jiří Kocourek, Dr.

PhDr. Martin Mahler

Doc.MUDr. Václav Mikota, CSc.

PhDr. Václava PROBSTOVÁ, CSc.

PhDr. Michael Šebek, CSc.

PhDr. Zdeněk Šikl

PhDr. Bohumila Vackováadresa: Řehořova 10, Praha 3, 130 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut:
PICPS@psychoanalyza.cz