Mgr. Daniela Březnová
kandidátka IPA

adresa:
Súkromná ambulancia, Gagarinova 7/C, Bratislava

e-mail

web:
www.reverie.sk