Doc. PhDr. Jana Kocourková
členka tréninková analytička

adresa:
Nad Královskou oborou 45, Praha 7, 170 00

telefon:
224 433 456

e-mail