MUDr. Miroslav Borecký
člen, tréninkový analytik

adresa:
Nekvasilova 2, Praha 8, 186 00

telefon:
266 315 571

e-mail