ETICKÁ KOMISE České psychoanalytické společnosti

MUDr.Ondřej Pěč, PhD.

Doc.PhDr. Jana Kocourková

MUDr. Radan Březina