Sándor Ferenczi a současná psychoanalýza

Semináře budou věnovány dílu a životu Sándora Ferencziho (1873-1933), Freudova žáka, pacienta, blízkého přítele, a jeho vývoji k nezávislému myšlení a klinické praxi. Narozdíl od Freudova důrazu na ústřední postavení pudů a pudových fantazií se Ferenczi postupně přikláněl k důležitosti reálného vlivu rodičů a skutečných traumatických zkušeností. Narozdíl od Freudova předpokladu, že léčebná změna spočívá v interpretaci a vhledu, Ferenczi akcentoval osobní zkušenost v terapeutickém vztahu jako centrální moment změny. V seminářích budeme zkoumat a diskutovat tvrzení, že současná psychoanalýza je výsledkem dialogu mezi Freudem a Ferenczim. Budeme si všímat zejména Ferencziho příspěvku k porozumění analytického procesu a dynamice vztahu pacienta s terapeutem. Všimneme si, jak ovlivnil ty moderní psychoanalytické směry, které považují sdílenou emoční zkušenost za léčebný faktor prvního řádu. Budeme číst Ferencziho texty z různých období jeho tvorby, včetně zápisků v jeho klinickém deníku, a diskutovat také jejich historický a biografický kontext.

Semináře jsou otevřené pro členy a kandidáty ČPS a pro další odborníky. Povede je tréninkový a supervizní psychoanalytik MARTIN MAHLER ve frekvenci jednou za měsíc vždy od 18:00 do 21:00 v sídle ČPS.

Počet účastníků je omezen. Registraci a platbu je nutné provést do 15. 3. 2023.

Harmonogram seminářů 2023

17. května 2023 | Ferencziho dílo na pozadí jeho života a vztahu s Freudem. Ferencziho “Klinický deník” (1933). Korespondence Ferencziho s Freudem.

21. června 2023 | Cestovní mapa do teorie objektních vztahů. Ferencziho text “Internalizace a přenos” (1909).

20. září 2023 | Zvláštnosti psychoanalytické techniky. Úloha protipřenosu. Ferencziho text “O psychoanalytické technice” (1919).

25. října 2023 | Nárys aktivní techniky. Ferencziho texty “Technické potíže při analýze hysterie” (1919) a “Další vývoj aktivní techniky v psychoanalýze” (1921).

29. listopadu 2023 | Nové období: pružnost analytické techniky. Ferencziho text “Elasticita psychoanalytické techniky” (1928).

24. ledna 2024 | Revize pudové teorie s důrazem na objektní vztahy. Ferencziho text “Nechtěné dítě a jeho pud smrti” (1929).

28. února 2024 | Psychologie dětí jako zdroj inspirace a legitimity nové analytické techniky. Ferencziho texty “Dětská analýza v analýze dospělých” (1931) a “Zmatení jazyků mezi dospělými a dítětem” (1933).

27. března 2024 | Návrat k sexuálnímu traumatu – otevření tématu zneužití v psychoanalýze. Ferencziho text “Zmatení jazyků mezi dospělými a dítětem” (1933).

24. dubna 2024 | Experiment se vzájemnou analýzou. Ferencziho “Klinický deník” (1932).

29. května 2024 | Ferenczi – předchůdce vztahové, intersubjektivní a interpersonální psychoanalýzy.

Platbu proveďte až po obdržení oznámení o přijetí do seminářů.

  Poplatek pro členy a kandidáty (10 seminářů)


  Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí pro ni Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.

   Poplatek pro kandidáty ve výuce (10 seminářů)


   Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí pro ni Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.

    Poplatek pro nečleny (10 seminářů)


    Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí pro ni Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.