Organizační řád Psychoanalytického institutu ČPS

Vypracovali: M. Mahler, R. Telerovský, D. Holub, J. Jakubů

Tento Organizační řád PI ČPS schválila členská schůze dne 15. 9. 2022. S účinností od 1. 1. 2023 nahrazuje v plném rozsahu Organizační řád ze dne 19. 10. 2017.