Freudovský seminář

Seminář je věnovaný chronologickému čtení Freudových spisů. Vychází z přesvědčení, že Freudovy myšlenky jsou stále živé, inspirativní a vyzývají ke svému novému promýšlení, jak ve vztahu ke klinické praxi, tak ve vztahu k obecnějším otázkám, které se týkají současných kulturně–civilizačních témat.

Seminář byl zorganizován a otevřen tréninkovým a supervizním psychoanalytikem Michaelem Šebkem pro psychoanalytiky a kandidáty ČPS v letech 2007-2023. Pod jeho vedením koná jako jednodenní setkání třikrát v roce.

Nový cyklus čtení Freudových prací začíná v lednu 2024.

Setkání probíhají v soboty od 9:00 do 15:00.

Harmonogram seminářů 2024

6. ledna | Rané Freudovy texty

18. května | Studie o hysterii

12. října | Studie o hysterii (pokračování)