Freudovský seminář

Seminář je věnovaný chronologickému čtení Freudových spisů. Vychází z přesvědčení, že Freudovy myšlenky jsou stále živé, inspirativní a vyzývají ke svému novému promýšlení, jak ve vztahu ke klinické praxi, tak ve vztahu k obecnějším otázkám, které se týkají současných kulturně–civilizačních témat.

Seminář byl zorganizován a otevřen tréninkovým a supervizním psychoanalytikem Michaelem Šebkem pro psychoanalytiky a kandidáty ČPS v roce 2007. Od té doby se pod jeho vedením koná jako jednodenní setkání třikrát v roce a stále pokračuje.

Setkání probíhají v soboty od 9:00 do 15:00.

Harmonogram seminářů 2023

4. března | Čtení Freudova pozdního textu Nástin psychoanalýzy (1940 [1938])