Vítejte na stránkách České psychoanalytické společnosti!


Contacts for Ukrainian  IPA colleagues, who need help:
jiri.jakubu@cetera.cz
martin.mahler@seznam.cz
probstova@volny.cz
luba.brezinova@gmail.com
or any colleague


Česká psychoanalytická společnost garantuje jako jediná v České republice výkon psychoanalytické profese podle kritérií Mezinárodní Psychoanalytické asociace, které je součástí.
Kořeny psychoanalýzy v Čechách sahají do 20. let minulého století. V roce 1936 byla oficiálně ustavena první pražská psychoanalytická skupina. Kontinuum psychoanalýzy se podařilo udržet i v letech nacistické okupace a následné komunistické diktatury. V roce 2003 se Česká psychoanalytická společnost stala členem Mezinárodní psychoanalytické asociace (International Psychoanalytical Association), která je od svého vzniku v roce 1910 zastřešujícím orgánem celosvětové psychoanalýzy.

Máte-li zájem o psychoanalytickou léčbu, najdete podrobnější informace v oddíle O nás, nebo se můžete obrátit přímo na jednotlivé členy ČPS, či využít níže uvedených kontaktů.
Pokud uvažujete o psychoanalýze z profesního hlediska, pokračujte na oddíl Psychoanalytický institut, kde jsou popsány podmínky přijetí a struktura psychoanalytického vzdělávání.


Česká psychoanalytická společnost odsuzuje Ruskou agresi vůči Ukrajině

Česká psychoanalytická společnost vyjadřuje solidaritu s ukrajinským lidem. Jsme hluboce znepokojení jednostrannou agresí vůči Ukrajině ze strany invazní armády Ruské federace. Uvědomujeme si nedozírné traumatické následky válečných útrap na jednotlivce, rodiny, skupiny i další generace současné vojenské invaze na Ukrajinu, která ohrožuje život, svobodu, důstojnost, fyzickou a psychickou pohodu lidí na Ukrajině a v okolních zemích. Jsme solidární se všemi, kdo nyní brání principy svobody a zajištění lidského života.
 
V případě pobytu na území České republiky se doporučuje požádat si o vízum za účelem strpění. Stačí kontaktovat pracoviště OAMP Ministerstva vnitra, kde jim vízum bude uděleno. Okamžikem udělení víza získává žadatel přístup ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát.
 
Aktualizovaný seznam bezplatné lékařské péče občanům Ukrajiny, kteří v ČR nemají svého praktika nebo nejsou pojištění, je na stránce: 
http://www.lekariproukrajinu.cz/
 
Aktualizovaný seznam možností psychologické a psychoterapeutické péče je na stránce:
https://czap.cz/Articles/12628153
 
 
Ukrajinsky
Чеське психоаналітичне товариство засуджує російську агресію проти України
 
Чеське психоаналітичне товариство висловлює солідарність з українським народом. Ми глибоко стурбовані односторонньою агресією проти України з боку армії вторгнення Російської Федерації. Ми усвідомлюємо далекосяжні травматичні наслідки важких випробувань війни для окремих людей, сімей, груп та наступного покоління нинішнього військового вторгнення в Україну, яке загрожує життю, свободі, гідності, фізичному та психічному благополуччю людей. в Україні та прилеглих країнах. Ми солідарні з усіма, хто зараз захищає принципи свободи та безпеки людського життя.
 
У разі перебування в Чехії рекомендується подавати документи на візу з метою толерантності. Потрібно лише звернутися до OAMP Ministerstva vnitra, де їм видадуть візу. У момент видачі візи заявник отримує повний доступ до медичної допомоги, за яку чеська держава сплачує премії.
 
З оновленим переліком безкоштовної медичної допомоги громадянам України, які не мають стажування в Чехії або не застраховані, можна ознайомитися за адресою:
http://www.lekariproukrajinu.cz/
 
Оновлений перелік варіантів психологічної та психотерапевтичної допомоги можна знайти за посиланням:
https://czap.cz/Articles/12628153
 
Anglicky
Czech Psychoanalytic Society condemns Russian aggression against Ukraine
 
The Czech Psychoanalytic Society expresses its solidarity with the Ukrainian people. We are deeply concerned about the unilateral aggression against Ukraine by the invading army of the Russian Federation. We are aware of the immeasurable traumatic consequences of the wartime hardships on individuals, families, groups and future generations of the current military invasion of Ukraine, which threatens the life, liberty, dignity, physical and psychological well-being of the people of Ukraine and surrounding countries. We stand in solidarity with all those who are now defending the principles of freedom and the security of human life.
 
In case of staying on the territory of the Czech Republic, it is recommended to apply for a visa for the purpose of tolerance. They just need to contact the OAMP office of the Ministry of Interior (OAMP Ministerstva vnitra), where the visa will be granted. As soon as the visa is granted, the applicant gains access to full health care, with the insurance premiums paid by the Czech state.
 
For an updated list of free medical care for citizens of Ukraine who do not have a practitioner or are not insured in the Czech Republic, see: 
http://www.lekariproukrajinu.cz/
 
An updated list of psychological and psychotherapeutic care options is at:
https://czap.cz/Articles/12628153
adresa: Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, 186 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut: PICPS@psychoanalyza.cz