Etický kodex IPA

Etické zásady Mezinárodní psychoanalytické asociace (dále jen “IPA”), Etický kodex a prováděcí postupy (společně dále jen “Kodex”) stanoví základní etická pravidla pro členy a zakládající organizace IPA (tento pojem v tomto Kodexu zahrnuje jejich vzdělávací instituty a další související instituce, které poskytují výcvik, certifikaci a dohled nad etickým a profesionálním fungováním jednotlivých psychoanalytiků).