Žádost o přijetí do psychoanalytického výcviku

Podmínkou pro podání přihlášky je splnění následujících obecných podmínek:

  • věk nad 25 let
  • dosažené vysokoškolské vzdělání (minimálně magisterský stupeň)
  • minimálně 200 hodin započaté osobní analýzy ve frekvenci 4x v týdnu u psychoanalytika ze seznamu tréninkových psychoanalytiků

Do výcviku se mohou hlásit zdravotníci a některé skupiny nezdravotníků:

Žadatelé zdravotníci – psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog; lékař se specializovanou způsobilostí nebo zařazený do specializace v některém ze základních oborů specializačního vzdělávání lékařů (s výjimkou oborů stanovených IPVZ, více zde); adiktolog.

U žadatelů „nezdravotníků“ se předpokládá – práce v pomáhající profesi nebo vysokoškolské vzdělání ve zdravotnickém nebo humanitním směru, který připravuje na práci v pomáhající profesi (více zde); žadatel minimálně poslední dva roky pracuje na plný úvazek v pomáhající profesi v přímém kontaktu s klienty a pod pravidelnou supervizí.

Vyplněnou přihlášku, včetně příloh, pošlete na e-mailovou adresu ředitele Psychoanalytického institutu ČPS anebo přímo na e-mail PI ČPS.