Žádost o přijetí do psychoanalytického výcviku

Nový výukový cyklus začíná 8. ledna 2025. Termín podání přihlášky adresované řediteli PI ČPS je do 30. září 2024.

Podmínkou pro podání přihlášky je splnění následujících obecných podmínek:

  • věk nad 25 let
  • dosažené vysokoškolské vzdělání (minimálně magisterský stupeň)
  • minimálně 200 hodin započaté osobní analýzy ve frekvenci 4x v týdnu u psychoanalytika ze seznamu tréninkových psychoanalytiků

Do výcviku se mohou hlásit zdravotníci a některé skupiny nezdravotníků:

Žadatelé zdravotníci – psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog; lékař se specializovanou způsobilostí nebo zařazený do specializace v některém ze základních oborů specializačního vzdělávání lékařů (s výjimkou oborů stanovených IPVZ, více zde); adiktolog.

U žadatelů „nezdravotníků“ se předpokládá – práce v pomáhající profesi nebo vysokoškolské vzdělání ve zdravotnickém nebo humanitním směru, které připravuje na práci v pomáhající profesi (více zde); žadatel minimálně poslední dva roky pracuje na plný úvazek v pomáhající profesi v přímém kontaktu s klienty a pod pravidelnou supervizí.

Vyplněnou přihlášku, včetně příloh, pošlete na e-mailovou adresu ředitele Psychoanalytického institutu ČPS anebo přímo na e-mail PI ČPS.

Seznam psychoanalytiků, ke kterým je možné se přihlásit ke vstupnímu rozhovoru

Martin Babík

Lubica Březinová

Václav Buriánek

Hynek Forman

David Holub

Petr Junek

Martin Mahler

Václava Probstová

Ivana Růžičková 

Slavoj Titl

Michael Šebek

Roman Telerovský