Klinické semináře pro členy a kandidáty

Klinické semináře jsou zamýšleny jako prostor, ve kterém tréninkoví a supervizní analytici (případně další psychoanalytici nebo kandidáti) představují svoji psychoanalytickou klinickou práci a způsob uvažování.

Probíhají pravidelně každý 3. čtvrtek v měsíci.

Vzhledem k důvěrné povaze sdělení probíhají semináře pouze prezenčně. Jsou určeny výhradně pro členy a kandidáty ČPS a předpokládá se, že kandidát, který dochází do osobní analýzy k prezentujícímu tréninkovému analytikovi/analytičce se semináře neúčastní.

Harmonogram seminářů 2024

18. duben | Lubica Březinová

16. květen | Lubica Březinová

20. červen | Martin Babík 

19. září | David Holub

17. říjen | Slavoj Titl

21. listopad | Miroslav Petržela

19. prosinec | Martin Mahler