Klinické semináře pro členy a kandidáty

Klinické semináře jsou zamýšleny jako prostor, ve kterém tréninkoví a supervizní analytici (případně další psychoanalytici nebo i kandidáti) představují svoji psychoanalytickou klinickou práci a způsob uvažování.

Probíhají pravidelně každý 3. čtvrtek v měsíci.

Vzhledem k důvěrné povaze sdělení probíhají semináře pouze prezenčně. Jsou určeny výhradně pro členy a kandidáty ČPS a předpokládá se, že kandidát, který dochází do osobní analýzy k prezentujícímu tréninkovému analytikovi/analytičce se semináře neúčastní.

Akce je zařazena mezi celoživotní vzdělávací akce AKP ČR pro klinické psychology.

Harmonogram seminářů 2023

2. listopadu 2023 | Hynek Forman, tréninkový psychoanalytik