Nabídka výcviku

Psychoanalytický Institut ČPS se sídlem v Praze nabízí možnost absolvovat výcvik v psychoanalýze a v individuální psychoanalytické psychoterapii, který má následující součásti: osobní psychoanalýza, výuka, supervize a závěrečná kasuistická práce – kolokvium.

Do výcviku mohou vstoupit také mimopražští zájemci, kterým nabízíme modifikované podmínky, aby pro ně byl výcvik časově a organizačně snáze dostupný. Po úspěšném završení výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii, který je součástí výcviku v psychoanalýze, obdrží kandidát potvrzení o absolvování, které je podmínkou pro získání funkční specializace v psychoterapii pro oblast zdravotnictví v České republice. Po úspěšném absolvování celého výcviku v psychoanalýze lze získat mezinárodně uznávaný status psychoanalytika – člena International Psychoanalytical Association.

Typy výcvikových programů

Výcvik v psychoanalýze dospělých poskytuje kandidátům komplexní studium teorií a principů psychoanalytického myšlení. Připravuje je na klinickou praxi psychoanalýzy a aplikaci psychoanalytických konceptů v mnoha oblastech klinické, vědecké a jiné profesní práce. Kandidáti psychoanalýzy mají od počátku možnost účastnit se odborného života České psychoanalytické společnosti, včetně mezinárodních akcí pořádaných International Psychoanalytical Association, European Psychoanalytical Federation a kandidátskou organizací International Psychoanalytical Studies Organization.

Výcvik v psychoanalýze se skládá ze tří hlavních částí, které probíhají souběžně:

  1. Osobní analýza probíhá minimálně 600 hodin ve frekvenci 4x týdně. Jejím cílem je projít vlastní zkušeností v dynamické interakci mezi analytikem a analyzandem a prohloubit přitom vlastní sebeporozumění a schopnost sebeanalýzy.
  2. Čtyřletý program teoretických a klinických seminářů, které se konají v sídle ČPS každý týden ve středu od 18 do 21 hodin ve dvou výukových blocích. Součástí výuky jsou kandidátské pracovní skupiny.
  3. Minimálně dvě psychoanalýzy vedené pod supervizí dvou supervizních analytiků. Supervize probíhají ve frekvenci 1x týdně, každá minimálně 75 hodin. Cílem je získat intenzivní klinickou zkušenost a osvojit si psychoanalytickou metodu.

Celý výcvik je završen sepsáním závěrečné kasuistické práce, která po jejím schválení, je doporučena k prezentaci členům České psychoanalytické společnosti.

Výcvik v psychoanalytické psychoterapii je součástí výcviku v psychoanalýze a drží se jeho struktury. Je akreditován pro oblast zdravotnictví a proto je určen výhradně pro psychiatry a psychology, eventuálně pro pokročilé vysokoškolské studenty těchto oborů a některé další pracovníky ve zdravotnictví (lékaře). Pokud kandidát psychoanalýzy v průběhu svého výcviku splní požadavky, které jsou vyžadovány pro získání statusu psychoanalytické psychoterapeuta, obdrží potvrzení o absolvování této části výcviku, kterou může předložit Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví při žádosti o získání nadstavbové atestace z psychoterapie (kliničtí psychologové) nebo z lékařské psychoterapie (lékaři).

Odborníkům z akademické sféry a studentům, jejichž práci může psychoanalytická perspektiva obohatit, nabízíme možnost podstoupit osobní analýzu u kteréhokoliv člena ČPS a kromě toho také možnost účastnit se některých vybraných přednášek a seminářů. Ty jsou jako takové označeny v seznamu přednášek a seminářů. Nedoporučuje se navštěvovat ty semináře, které vede osobní analytik zájemce.