Nabídka výcviku

Psychoanalytický Institut ČPS se sídlem v Praze nabízí možnost absolvovat výcvik v psychoanalýze (jehož součástí je výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii), který má následující součásti: osobní psychoanalýza, výuka, supervize a závěrečná kasuistická práce – kolokvium.

Do výcviku mohou vstoupit také mimopražští zájemci, kterým nabízíme modifikované podmínky, aby pro ně byl výcvik časově a organizačně snáze dostupný. Po úspěšném absolvování celého výcviku v psychoanalýze lze získat mezinárodně uznávaný status psychoanalytika – člena International Psychoanalytical Association. Výcvik je také akreditovaný jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví.

Typy výcvikových programů

Výcvik v psychoanalýze dospělých poskytuje kandidátům komplexní studium teorií a principů psychoanalytického myšlení. Připravuje je na klinickou praxi psychoanalýzy a aplikaci psychoanalytických konceptů v mnoha oblastech klinické, vědecké a jiné profesní práce. Kandidáti psychoanalýzy mají od počátku možnost účastnit se odborného života České psychoanalytické společnosti, včetně mezinárodních akcí pořádaných International Psychoanalytical Association, European Psychoanalytical Federation a kandidátskou organizací International Psychoanalytical Studies Organization.

Výcvik v psychoanalýze se skládá ze tří hlavních částí, které probíhají souběžně:

  1. Osobní analýza probíhá minimálně 600 hodin ve frekvenci 4x týdně. Jejím cílem je projít vlastní zkušeností v dynamické interakci mezi analytikem a analyzandem a prohloubit přitom vlastní sebeporozumění a schopnost sebeanalýzy.
  2. Čtyřletý program teoretických a klinických seminářů, které se konají v sídle ČPS každý týden ve středu od 18 do 21 hodin ve dvou výukových blocích. Součástí výuky jsou kandidátské pracovní skupiny.
  3. Minimálně dvě psychoanalýzy ve frekvenci čtyř hodin týdně vedené pod supervizí dvou supervizních analytiků. Supervize probíhají 1x týdně, každá minimálně 75 hodin. Cílem je získat intenzivní klinickou zkušenost a osvojit si psychoanalytickou metodu.

Celý výcvik je završen sepsáním závěrečné kasuistické práce, která po jejím schválení, je doporučena k prezentaci členům České psychoanalytické společnosti.