Stanovy ČPS

Vypracovali: M. Mahler, R. Telerovský, D. Holub, J. Jakubů

Tyto Stanovy schválila členská schůze dne 15. 9. 2022. S účinností od 1. 1. 2023 nahrazují v plném rozsahu Stanovy ze dne 24. 11. 2016.