Česká psychoanalytická společnost

Česká psychoanalytická společnost je součástí Mezinárodní psychoanalytické asociace (International Psychoanalytical Association – IPA) a Evropské psychoanalytické federace (European Psychoanalytical Federation – EPF). Ve svých aktivitách navazuje na činnost Společnosti pro studium psychoanalýzy, oficiálně ustavené v Praze v roce 1936, která za okupace a v letech totality působila neoficiálně až do svého formálního obnovení v roce 1990. 

Naše poslání

Posláním ČPS je rozvoj psychoanalýzy, prohlubování psychoanalytické teorie a praxe a šíření psychoanalytických poznatků. Usiluje o seznamování odborné i laické veřejnosti s psychoanalýzou, s možnostmi psychoanalytické léčby psychických potíží a s uplatněním psychoanalytického myšlení při porozumění širším společenským a kulturním jevům.

Náplň činnosti ČPS

  • sdružování a spolupráce psychoanalytiků za účelem rozvíjení a prohlubování psychoanalytické teorie a praxe
  • organizování psychoanalytického tréninku a vzdělávání v psychoanalýze
  • poskytovat zázemí pro vzdělání v psychoanalýze, další profesní rozvoj a kolegiální výměnu mezi členy ČPS
  • mezioborová spolupráce s dalšími odborníky z oblasti teorie, klinické praxe a výzkumu
  • organizování a zajišťování seminářů, kurzů, přednášek, sympozií a konferencí
  • publikační činnost, vydávání periodických i neperiodických publikací

Mohlo by vás zajímat