Seznam členů

Řádné členství lze získat na základě ukončeného psychoanalytického vzdělání v Psychoanalytickém institutu ČPS, případně v jiném institutu uznaném International Psychoanalytical Association (IPA).

Aktuální počet řádných členů je 28.

PhDr. Lubica Březinová

členka, tréninková a supervizní analytička, koordinátorka výboru pro trénink

Doc. PhDr. Jana Kocourková

členka, tréninková a supervizní analytička

MUDr. Vladimír Singer

člen

Kontakt

MUDr. Vladimír Singer
člen

Adresa: Varšavská 15, Praha 2, 120 00
Telefon: 222 516 967

Mgr. Martina Telerovská

členka, organizační koordinátorka ČPS

Mgr. Roman Telerovský

člen, tréninkový analytik, koordinátor výboru pro výuku

Kontakt

Mgr. Roman Telerovský
řádný člen, tréninkový analytik

Adresa: Soukromá psychoanalytická praxe
Karlovo náměstí 559/28, Praha 2 – Nové město, 120 00
Telefon: +420 737 366 293
E-mail:
Web: www.telerovsky.cz

Prozatímní členství je vyhrazeno kandidátům PI ČPS nejdříve po uplynutí dvou let od zařazení do teoretického vzdělávání, pokud o prozatímní členství požádají.

MUDr. Alice Holubová

kandidátka, prozatímní členka ČPS

Kontakt

MUDr. Alice Holubová
kandidátka, prozatímní členka ČPS

Mimořádné členství je přiznáno osobám, které nesplňují kritéria pro statut řádného, prozatímní nebo čestného člena, ale které se účastní činnosti ČPS, např. vyučují v Psychoanalytickém institutu ČPS, jsou uprchlíky z válečných zón, kde jsou kandidáty nebo členy místních organizací IPA, podílejí se na odborném programu ČPS.

Liudmyla Honchar

mimořádná členka, členka Ukrajinské psychoanalytické společnosti IPA

Larisa Yenko

mimořádná členka, kandidátka Ukrajinské psychoanalytické společnosti IPA

Čestné členství je vyhrazeno pro domácí a zahraniční psychoanalytiky (členství v IPA není podmínkou) a případně také pro další odborníky, kteří se významně zasloužili o rozvoj psychoanalytického myšlení a poznání.

Lee Ascherman

American Psychoanalytic Association

Harold Blum

Psychoanalytic Association of New York

Friedrich-Wilhelm Eickhoff

Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV)

Haydée Faimberg

Société psychanalytique de Paris

Eugenia Fischer

Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV)

René Fischer

Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV)

Axel Hoffer

American Psychoanalytic Association

† Rafael Moses

Israel Psychoanalytic Society

Eva Papiasvili

American Psychoanalytic Association

Alexandra K. Rolde

American Psychoanalytic Association

John Steiner

British Psychoanalytical Society

† Léon Wurmser

Contemporary Freudian Society New York

Emeritní členství je vyhrazeno dříve řádným členům ČPS, kteří jsou starší 65 let a o emeritní členství požádali.

Doc. PhDr. Jiří Kocourek Dr.

emeritní člen, bývalý tréninkový a supervizní psychoanalytik

Kontakt

Doc. PhDr. Jiří Kocourek Dr.
emeritní člen, bývalý tréninkový a supervizní psychoanalytik

Adresa: Verdunská 28 , Praha 6
Psychoanalytická klinika, Hradecká 184, Opočno
Telefon: 603 438 544
E-mail:

Vzpomínáme s úctou na naše kolegy

† MUDr. Věra Fischelová

† Dr. Michaela Guetigová

† PhDr. Marie Hošková

† PhDr. Hana Junová

† MUDr. Václav Mikota CSc.

† PhDr. Bohumila Vacková