Kleiniánský seminář

Čtecí seminář s Melanií Kleinovou („Reading Klein”) probíhá v prostorách České psychoanalytické společnosti několikrát v roce jako půldenní setkání. Určen je psychoanalytikům a kandidátům ČPS a je věnovaný společnému čtení prací a hlubšímu studiu díla M. Kleinové a autorů, kteří byli jejími myšlenkami ovlivněni (W. Bion, H. Segalová, H. Rosenfeld, B. Josephová, D. Meltzer, R. Britton, M. Feldman, J. Steiner, ale i R.M.S. Cassorla či T. Ogden).

V provázení četbou se střídají členové a kandidáti ČPS.

Seminář doplňují setkání se zahraničními hosty, kteří jsou tréninkem a praxí ukotveni v kleininánské a postkleininánské tradici. Diskuse s nimi jsou zamřeny na klinickou práci.

Setkání probíhají od 9:00 do 13:00 v sídle ČPS.

Kontaktní osobou je Václava Probstová

Harmonogram seminářů 2023

11. března | Poznámky k některým schizoidním mechanismům II (seminář povede Ondřej Pěč)

22. dubna | Závist a vděčnost II (seminář povede Jana Kocourková)

27. května | Claudia Franková (Německá psychoanalytická společnost, DPV, Stuttgart) – klinický seminář se zahraničním hostem

16. září | Závist a vděčnost III (seminář povede Jana Kocourková)

14. října | Richard Rusbridger (Britská psychoanalytická společnost, BPS, Londýn) – klinický seminář se zahraničním hostem

9. prosince | Envy and Gratitude Revisited – společné čtení práce současných autorů k tématu