Kleiniánský seminář

Čtecí seminář s Melanií Kleinovou („Reading Klein”) probíhá v prostorách České psychoanalytické společnosti několikrát v roce jako půldenní setkání. Určen je psychoanalytikům a kandidátům ČPS a je věnovaný společnému čtení prací a hlubšímu studiu díla M. Kleinové a autorů, kteří byli jejími myšlenkami ovlivněni (W. Bion, H. Segalová, H. Rosenfeld, B. Josephová, D. Meltzer, R. Britton, M. Feldman, J. Steiner, ale i R.M.S. Cassorla či T. Ogden).

V provázení četbou se střídají členové a kandidáti ČPS.

Seminář doplňují setkání se zahraničními hosty, kteří jsou tréninkem a praxí ukotveni v kleininánské a postkleininánské tradici. Diskuse s nimi jsou zaměřeny na klinickou práci.

Setkání probíhají od 9:00 do 13:00 v sídle ČPS.

Kontaktní osobou je Václava Probstová

Harmonogram seminářů 2024

24. února | Pokračování ve čtení Envy and Gratitude Revisted (1)

čtení povedou:

  • Martina Telerovská: “Even now, now, very now . . .” On envy and the hatred of love – Ignês Sodré
  • Iva Kozlová: Keeping envy in mind: the vicissitudes of envy in adolescent motherhood
  • Markéta Karlová: Envy in Western society: today and tomorrow

27. dubna | Emmi Auch-Dors (Mnichov): Krása zvuku – počátek objektu

MUDr. Emmi Auch-Dors je tréninkovou a supervizní analytičkou DPG a IPA, 6 let působí jako vedoucí klinického psychoanalytického tréninku v Akademii pro psychoanalýzu v Mnichově. Ve své soukromé praxi se specializuje na psychosomatické obtíže.

1. června | Pokračování ve čtení Envy and Gratitude Revisted (2)

čtení povedou:

  • Karel Riegel: Envy and Gratitude: some current reflections H. Shmuel Erlich
  • Petr Junek: Romantic perversion – Weiss; Being envious of envy and gratitude – Fonagy

21. září | Elisabeth Scale (Vídeň): Regulace psychické reality prostřednictvím smyslového vnímání

Podrobný klinický materiál z analýzy pacienta, který k udržení psychické rovnováhy používal smyslové vjemy, zejména čich a chuť. Halucinatorní zážitek vyjádřený „zkreslením čichu a chuti“ mu sloužil k regulaci nebo úplnému přerušení kontaktu s objekty a s realitou.

19. října | Pokračování ve čtení Envy and Gratitude Revisted (3)

čtení povedou:

  • Radan Březina: He thinks himself impaired: the pathologically envious personality – Ronald Britton
  • Luba Březinová: Envy and the negative therapeutic reaction – Michael Feldman, Reflections on Envy and Gratitude – Irma Brenman-Pick

7. prosince | Pokračování ve čtení Envy and Gratitude Revisted (4)

čtení povedou:

  • Vendula Probstová: The repetition compulsion, envy, and the death instinct – John Steiner
  • Ondřej Pěč: On gratitude – Edna 0‘Shaughnessy