Infant Observation – pozorování malých dětí

Vzdělávací projekt / seminář Infant Observation bude věnován pozorování malých dětí a jejich interakce s matkou v jejich přirozeném prostředí. Vzdělávaní pořádá Psychoanalytický institut ČPS.

Infant Observation (dále IO) je součástí odborného výcviku psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů ve většině zahraničních psychoanalytických institutů.

IO zprostředkuje hlubší porozumění vývoje jedince, pomáhá pochopit rané fáze vývoje dítěte, který je takto pozorován v bezprostřední blízkosti, zobrazuje vytváření vztahů, interakcí s matkou a dalšími blízkými. Konfrontuje nás s reálným vývojem a teoretickými předpoklady.

K celkovému uspořádání semináře

Účastníkem může být psycholog, lékař nebo klinický psychoterapeut s předchozím vysokoškolským vzděláním, které uznává IPVZ pro výcvik nezdravotníků, který chce prohloubit svoje klinické zkušenosti a lépe si uvědomit souvislost raného vývoje s psychickými obtížemi v dospělosti.

Každý z účastníků musí mít „svoje dítě.“ Domluví se s rodinou, kde buď v brzké době očekávají narození miminka, nebo již děťátko nedávno narozené mají. Observace sama trvá 1 hodinu týdně v rodině, nejlépe ve stejnou denní dobu. Zabývá se pozorováním dítěte, ale i pečujících osob a celého prostředí. Pozorovatel si pak co nejdříve zapíše průběh hodiny, aby se v supervizi materiál dále zpracovával. Úkolem je pouze pozorovat dítě v jeho prostředí, ale do dění nezasahovat a neposkytovat poradenství. IO trvá do 2 let věku dítěte.

Seminář Infant Observation bude zahájen v září 2023 a supervizní setkání skupiny pozorovatelů bude probíhat po dobu dvou let, tedy do září 2025. Setkávání bude ve frekvenci 1x za 14 dní á 90 min za 600Kč (také s možností ZOOM setkání) pod vedením výcvikových psychoanalytiček MUDr. Marie Kopřivové a MUDr. Ivany Růžičkové.

Počet účastníku je limitován na 8 až 10.