Co je psychoanalýza?

Psychoanalýza je metoda hlubokého zkoumání sebe sama, která probíhá ve spolupráci s kvalifikovaným psychoanalytikem v osobním a důvěrném vztahu. Vychází ze základního zjištění, že velká část duševního a citového života probíhá mimo naše vědomí, a proto nám není přímo přístupná. Platí, že za mnohým lidským utrpením stojí nevědomé pocity a přesvědčení.

O tom, co nás skutečně v hloubi trápí, nelze někdy téměř nic říct a zůstává to pro nás nedostupné. V důsledku toho vědomé pochopení našich potíží často nestačí k tomu, abychom zmírnili příznaky úzkosti nebo abychom zabránili opakování opakujících se bolestných vzorců v jednání, prožívání nebo myšlení.

Intenzita psychoanalytických sezení

Psychoanalytický proces umožňuje, aby nevědomé pocity a myšlenky ožily ve vztahu s psychoanalytikem a v samotné terapii, během níž je lze rozpoznat, pochopit a nakonec změnit. Z tohoto důvodu probíhá psychoanalýza intenzivně a vyžaduje častá individuální sezení – obvykle tři až pět sezení týdně – po dobu několika let. Tím, že psychoanalýza umožňuje přístup k nevědomým vrstvám mysli, nabízí možnost dosáhnout větší a trvalejší svobody a naplnění v ústředních aspektech života, jako jsou vztahy, práce a sebeprožívání. Pomáhá lépe porozumět sobě samým a vypořádat se s tím, když nás přemáhají emoce nebo když se potýkáme s psychickými potížemi.

Pravidelná psychoanalytická setkání obvykle probíhají čtyřikrát týdně, trvají 45-50 minut a vytváří stabilní prostředí, ve kterém je možné zažít porozumění na hlubší úrovni. Intenzivní a dlouhodobý kontakt s analytikem navozuje autentické a trvalé změny. Někdy nerozumíme přesvědčením a obavám, které utvářejí náš pohled na svět a život v něm, protože jsou v nás již pevně zakořeněné a automatické. Můžeme se ocitnout v situaci, kdy opakujeme (sebe)ničivé chování, cítíme se zaseknutí v nešťastných vztazích a brzdíme svůj citový, tvůrčí a profesní rozvoj. Psychoanalýza byla pro mnoho lidí jejich nejdůležitější zkušeností v životě, který zásadně proměnila. Psychoanalytici obvykle pracují v soukromé praxi. Kvalifikují se absolvováním intenzivního výcviku, teoretické přípravy a supervize.

Kolik zaplatíte za psychoanalytické sezení

Poplatky za psychoanalýzu jsou různé a domlouvají se individuálně s analytikem. Kolik zaplatíte, bude záviset také na tom, kolikrát týdně se budou setkání konat, na vaší konkrétní situaci a na dostupnosti analytika. Orientačně můžete očekávat, že za plnou analýzu čtyřikrát týdně zaplatíte okolo 20.000,- Kč měsíčně. Sezení obvykle probíhají deset měsíců v roce, dva měsíce v roce bývají přestávky.

Čas je v psychoanalýze důležitým faktorem, protože podporuje změnu zapojením nevědomé mysli. Analýza nenabízí žádná rychlá řešení. To, co může nabídnout, je hloubka změny a zotavení, které jiné, krátkodobé léčby často nemohou nabídnout.  Obvykle lidé navštěvují analytika několik let, i když přesná délka analýzy samozřejmě závisí na konkrétních problémech a situaci jednotlivce. Psychoanalytická pohovka podporuje říkání všeho, co vás během analytického sezení napadne, bez cenzury. Poloha vleže usnadňuje volnou mluvu a sdílení pocitů, i když pro někoho je užitečnější sedět v křesle.