Setkání kandidádů

Setkání kandidátů se konají pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci od 18 hodin v sídle ČPS.