Odborná setkání ČPS

  1. Akce
  2. Odborná setkání ČPS

Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Josef Fulka: Pravda malířského obrazu – Didi-Hubermanova interpretace Botticelliho

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

Francouzský historik umění a teoretik obrazu Georges Didi-Huberman velice často používá při svých interpretacích uměleckých děl psychoanalytické pojmosloví. Nejde ovšem o nějakou banální "psychoanalýzu" tvůrce dotyčného uměleckého díla, ale o interpretaci samotného obrazu v termínech předeterminovanosti, fantasmatu, nutkavé neurózy, zamaskovaného dotyku atd. Je tím nově položena otázka pravdy v malířství – nejde o “referenční” ani...

David Holub: Pravdy analytického prostoru

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

Vstup do analytické zkušenosti rozšiřuje psychický prostor tvořící „živnou půdu mysli”. V psychoanalytickém prostoru pacient přemýšlí, cítí a žije. Jde o prostor naprosté svobody slova, který se liší od sociálního prostoru, nemá předem danou agendu, je projektivní, intersubjektivní, přenosový, přechodový a potenciálně transformativní. Stabilní ritualizované performance a mateřsky zahrnující „Ano” navozuje bezpečné pozadí analytického rámce,...

Iva Andrejsová: S Lacanem o nevědění a pravdě subjektu

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

Moi, la vérité, je parle“ : Já, pravda, já mluvím, říká Lacan *. „Pravda mnou mluví“, ne já o ní. To ne obsahem řeči, to ona mluvou samotnou prolíná z krajin nejpodivnějších, nejzáhadnějších, nejintimnějších naší duše. Z místa nevědění, toho, co vytěsněno, forkluzí uzavřeno, o Věci přímo vypovídat nemůže. Pravda a vědění nejsou totéž. Co...

Jiří Jakubů: Tělo, subjekt a zkušenost pravdivého – neuzavřená zkoumání

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

Jakožto člověk jsem tělesný subjekt, pohybující se (motio) a prožívající (emotio) v konkrétním prostoru. Mé tělo je základnou mé mysli, přirozenou mírou věcí, objektem lásky i nenávisti, útočištěm i trýzní. Přebývám v něm, promlouvá ke mně a vedu s ním hovor, jeho prostřednictvím zakouším svět a druhé – a oni mne. Takto se utvářející emoční...

Martin Babík: Paradox, Pravda a Lži

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

V paradoxnom svete mysle, psychoanalýza ako služobník pravdy a psychoanalytik ako advokát lží.) “Išiel som po ulici a pohrýzol  ma pes,  tak som išiel k zubárovi. „ Moje oči cítia!”, “Klamem, teda som.” Gödel, Escher, Bach a Freud. Paradoxný svet v matematike , maľbe , hudbe a v obecnom fungovaní mysle v nás.  Zamyslenie sa...

Radim Karpíšek: Bionovo „O“ – ultimátní realita a pravda

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

Základní polarita bionovského myšlení je vztah mezi neznámým a známým, nekonečným a konečný, mezi věděním (epistemologií) a bytím (ontologií). Pravda  a nepravda jsou různé aspekty v  procesu transformace, v procesu proměny k větší živosti a stávání se sebou. Emoční pravda (nepravda) se neustále vynořuje   a je  spoluutvářená  v kontaktu klienta  s terapeutem,   je...

Luba Březinová: Psychická pravda, její (ne)snesitelnost, zacházení s ní nejen v klinické situaci – kleiniánské a postkleiniánské přístupy

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

Nejspíš žádný psychoanalytik nebude jiného názoru, že do analýzy chodí stále častěji nebo spíš převážně pacienti se závažnou psychopatologií. Chtějí, touží po porozumění a pomoci, ale v práci s nimi často dojdeme k tomu, že vlastně tak úplně rozumět a vědět nechtějí. Jejich obranné systémy jsou velmi rezistentní nebo jde také říct, že jsou velmi...