Odborná setkání ČPS

  1. Akce
  2. Odborná setkání ČPS

Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Martin Mahler: Mnoho tváří pravdy v psychoanalýze

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

Úvod k tematickému cyklu přednášek. V čem se psychoanalytická pravda liší od jiných druhů pravdy? Je koncept pravdy v psychoanalýze stále užitečný? Pravda jako obsah a proces. Existují mimoslovní pravdy? Pravda jako sdílená hodnota. Pravda jako potrava mysli. Klinické ukázky.

Roman Telerovský: Pravda a sebeklam ve volné asociaci

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

Provázanost a komplementarita vůle k pravdě a nutkání k sebeklamu v prožitcích sebe sama, ve vyprávění vlastního života a ve volné asociaci. Pravda v psychoanalýze jako nepředvídatelná a sotva integrovatelná událost, která otvírá výhled na ještě nepojmenované, jako setkání s tím, co vypadlo z obrazu a vrací se „slepě“ zpět, a jako nacházení podmínek, za...

Josef Fulka: Pravda malířského obrazu – Didi-Hubermanova interpretace Botticelliho

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

Francouzský historik umění a teoretik obrazu Georges Didi-Huberman velice často používá při svých interpretacích uměleckých děl psychoanalytické pojmosloví. Nejde ovšem o nějakou banální "psychoanalýzu" tvůrce dotyčného uměleckého díla, ale o interpretaci samotného obrazu v termínech předeterminovanosti, fantasmatu, nutkavé neurózy, zamaskovaného dotyku atd. Je tím nově položena otázka pravdy v malířství – nejde o “referenční” ani...

David Holub: Pravdy analytického prostoru

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

Vstup do analytické zkušenosti rozšiřuje psychický prostor tvořící „živnou půdu mysli”. V psychoanalytickém prostoru pacient přemýšlí, cítí a žije. Jde o prostor naprosté svobody slova, který se liší od sociálního prostoru, nemá předem danou agendu, je projektivní, intersubjektivní, přenosový, přechodový a potenciálně transformativní. Stabilní ritualizované performance a mateřsky zahrnující „Ano” navozuje bezpečné pozadí analytického rámce,...

Iva Andrejsová: S Lacanem o nevědění a pravdě subjektu

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

Moi, la vérité, je parle“ : Já, pravda, já mluvím, říká Lacan *. „Pravda mnou mluví“, ne já o ní. To ne obsahem řeči, to ona mluvou samotnou prolíná z krajin nejpodivnějších, nejzáhadnějších, nejintimnějších naší duše. Z místa nevědění, toho, co vytěsněno, forkluzí uzavřeno, o Věci přímo vypovídat nemůže. Pravda a vědění nejsou totéž. Co...

Jiří Jakubů: Tělo, subjekt a zkušenost pravdivého – neuzavřená zkoumání

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

Jakožto člověk jsem tělesný subjekt, pohybující se (motio) a prožívající (emotio) v konkrétním prostoru. Mé tělo je základnou mé mysli, přirozenou mírou věcí, objektem lásky i nenávisti, útočištěm i trýzní. Přebývám v něm, promlouvá ke mně a vedu s ním hovor, jeho prostřednictvím zakouším svět a druhé – a oni mne. Takto se utvářející emoční...

Martin Babík: Paradox, Pravda a Lži

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, Česká republika

V paradoxnom svete mysle, psychoanalýza ako služobník pravdy a psychoanalytik ako advokát lží.) “Išiel som po ulici a pohrýzol  ma pes,  tak som išiel k zubárovi. „ Moje oči cítia!”, “Klamem, teda som.” Gödel, Escher, Bach a Freud. Paradoxný svet v matematike , maľbe , hudbe a v obecnom fungovaní mysle v nás.  Zamyslenie sa...