„Myslím tam, kde nejsem, jsem tedy tam, kde nemyslím“ – Lacan