„Nikdy nejsme tak bezbranní vůči utrpení, jako když milujeme“ – Freud