Tato kniha, založená na důkladné diskusi šestnácti klinických případů psychoanalýzy, odpovídá na otázku, co psychoanalytici dělají, když praktikují psychoanalýzu. Autoři spolupracovali s více než tisícovkou kolegů z celého světa, aby shromáždili unikátní soubor dat z každodenních klinických sezení, a to za použití nové metody diskusních workshopů, která má odhalit rozdíly. Tváří v tvář rozmanitosti a v touze ji odhalit a pochopit museli vyvinout nový teoretický rámec. Tento rámec zahrnuje různé přístupy k analytické situaci (s využitím metafory filmu, dramatického monologu, divadla a imerzivního divadla): různé zdroje dat k odvození nevědomých obsahů; rozdíly v potížích, které pacienti nevědomě prožívají, a v tom, jak k nim přistupovat; a rozdíly v tom, kdy, o čem a jak by měl psychoanalytik mluvit. Formou jedenácti velmi praktických otázek pro psychoanalytika, které by si měl klást při každém sezení, jež vede, pomáhá tento rámec zkušeným psychoanalytikům i studentům určit jejich záměr a nezávisle posoudit jejich pokrok. Závěrečná kapitola aplikuje nový rámec a praktické otázky na současné odborné kontroverze s překvapivými výsledky.

Pro slevu 30% použijte kód RLFANDF30

Objednání >>>