Tato kniha dokládá, že psychoanalýza může hrát jedinečnou roli v debatě o změně klimatu, protože klade důraz na nevědomé dimenze našeho duševního a sociálního života. Kniha se zabývá příspěvky z freudovské, kleinovské, objektní psychologie, self-psychologie, jungiánské a lacanovské tradice a pojednává o tom, jak může psychoanalýza pomoci odhalit úzkosti, deficity, konflikty, fantazie a obrany, které jsou klíčové pro pochopení lidského rozměru ekologické krize.

“Dodds nám ukazuje propojenost mezi ekologií mysli, ekologií společnosti a ekologií přírody; každý z nich, světů infinitivní komplexity, a umisťuje psychoanalýzu jako součást kontinua mysl-společnost-příroda…. Ukazuje, že teorie komplexity osvětluje psychoanalýzu a zároveň pomáhá pochopit krizi klimatických změn způsobených člověkem… Tyto způsoby chápání světa jsou potenciálně revoluční… Doddsovo nadšení pro ně je nakažlivé, což čtenáře povzbuzuje k tomu, aby se s tímto komplikovaným, ale zásadním způsobem myšlení seznámil.” – Robert Tollemache, Psychoanalytic Psychotherapy, 2013, Vol.27,  No.2.