Tato kniha pojednává o fotografii a psychoanalýze. Vychází z filozofického pohledu na fotografii Rolanda Barthese a psychoanalytických teorií zabývajících se psychickým porozuměním dosud neznámému nebo vytěsněnému mimo vědomí. Je o hledání porozumění pro nepoznané vjemy náhodně vyjmuté z chaosu světa, pro obrazy, které byly v čase opuštěny a zbaveny života, které vnímáme jako neosobní nebo zcizené. Je zde pokus o náhled do počátků způsobu, jak si uvědomujeme viděné, abychom vnímané oživili a dodali mu pro naši mysl vitální smysl, a tak umožnili komunikaci získaného poznání živým a srozumitelným způsobem. Obrazy, které se vynořují v naší mysli při setkání s neznámým, nabízejí evokativní metafory, které poukazují na souvislosti různých nevědomých kontextů psychiky a stávají se východiskem pro naše vědomé poznání. Obrazové metafory nepotvrzují ustálené pojmy, ale poukazují k novým souvislostem a rozšiřují naše poznání.

“Pro Václava Buriánka je psychoanalýza nejen řemeslem, ale i nezbytnou, sebe i jeho analyzandy oživující a osvobozující tvůrčí aktivitou – analogicky je pro něho fotografie nejen imaginací syceným tvůrčím výrazem, ale také stimulem, který uvádí do pohybu jeho nezaměnitelný a psychoanalyticky fundovaný interpretační fortel. Znám ho důvěrně jako člověka, který v lidském projevu, ať už ve volné asociaci v analýze, v obrazové či divadelní scéně anebo v teoretické úvaze, dokáže neotřele odhalovat ty vrstvy nevědomé emocionality, významu a komunikace, které běžnému oku, uchu a rozumu zůstávají skryty. Knihu považuji za skutečný psychoanalytický zápisník, z něhož promlouvá autorova permanentní nevědomá práce – sotvaže ji v autorových slovně-obrazových dialozích zachytíme, sotvaže objevíme dosud netušenou souvislost či vhled, už „v tom“ plaveme (nebo bruslíme?), spodní proudy našeho vlastního nevědomí nás odnáší na divoké moře, do intersubjektivního nitra tvořivé imaginace.” – Roman Telerovský, 2022

Objednat >>>