Aktuální, Oznámení

Working group: “Dealing with historical, political and social issues in the cure”

Setkání mezinárodní pracovní skupiny psychoanalytiků: „Dealing with historical, political and social issues in the cure“ v Praze v sídle ČPS

Ve dnech 5.-7. 5. 2023 se v Praze v prostorách ČPS sešla pracovní skupina EPF (European Psychoanalytical Federation) zabývající se politickými, historickými a sociálními otázkami v psychoanalytické léčbě. Skupina sdružuje kolegy z různých zemí, kteří se snaží sdílet znalosti a zkušenosti o dosud často opomíjených aspektech historických, politických a sociálních otázek, které rezonují v psychoanalytickém procesu, a přispět tak k reflexi těchto témat v rámci dnešní psychoanalýzy. Hlavní metodou skupiny je diskuse klinických případů z různých zemí pod tímto zorným úhlem.

On 5-7 May 2023, a working group of the EPF (European Psychoanalytical Federation) met in Prague at the premises of the Czech Psychoanalytic Society to address political, historical, and social issues in psychoanalytic treatment. This group brings together colleagues from different countries who want to gain knowledge and experience on the too often neglected aspects of historical, political, and social issues resonating in the psychoanalytic process and thus contribute to a reflection on these topics in our psychoanalytic world. We also try to understand our task as psychoanalysts in our respective countries and society. Our primary method is discussing clinical cases from different countries under this view.

Členové skupiny / Group members are: Marta Areny (Spanish Society/SEP, Barcelona), Rania Arida (Société de Psychanalyse freudienne/SPF, Beirut and Paris), Veronika Grüneisen (German Psychoanalytic Society/DPG-IPA, Nuremberg), Maria Johne (German Psychoanalytic Association/DPV, Leipzig), Bettina Jesberg (German Psychoanalytic Society/DPG-IPA, Berlin), Marinella Linardos (Italian Psychoanalytic Association/AIPsi, Milano), Hélène Oppenheim (Société de Psychanalyse freudienne/SPF, Paris), Daniel Oppenheim (no society, former Centre de formation et de recherche psychanalytique, and Société de Psychanalyse freudienne/SPF, Paris),Václava Probstová (Czech Psychoanalytic Society, Prague)

Předchozí příspěvek
Ferenczi 150th Anniversary International Conference
Následující příspěvek
Vzpomínka na Irmu Brenman Pick

Mohlo by vás zajímat