Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Roman Telerovský: Pravda a sebeklam ve volné asociaci

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín

Provázanost a komplementarita vůle k pravdě a nutkání k sebeklamu v prožitcích sebe sama, ve vyprávění vlastního života a ve volné asociaci. Pravda v psychoanalýze jako nepředvídatelná a sotva integrovatelná...

Freudovský seminář

DS HP U Nesypky 28, Praha 5

Čtení Freudovy pozdní práce Nástin psychoanalýzy (1938). Seminář vede Michael Šebek.

Kleiniánský seminář

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín

Poznámky k některým schizoidním mechanismům II. Seminář povede Ondřej Pěč.

Josef Fulka: Pravda malířského obrazu – Didi-Hubermanova interpretace Botticelliho

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín

Francouzský historik umění a teoretik obrazu Georges Didi-Huberman velice často používá při svých interpretacích uměleckých děl psychoanalytické pojmosloví. Nejde ovšem o nějakou banální "psychoanalýzu" tvůrce dotyčného uměleckého díla, ale o...

David Holub: Pravdy analytického prostoru

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín

Vstup do analytické zkušenosti rozšiřuje psychický prostor tvořící „živnou půdu mysli”. V psychoanalytickém prostoru pacient přemýšlí, cítí a žije. Jde o prostor naprosté svobody slova, který se liší od sociálního...

Kleiniánský seminář

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín

Závist a vděčnost II. Seminář povede Jana Kocourková.

Iva Andrejsová: S Lacanem o nevědění a pravdě subjektu

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín

Moi, la vérité, je parle“ : Já, pravda, já mluvím, říká Lacan *. „Pravda mnou mluví“, ne já o ní. To ne obsahem řeči, to ona mluvou samotnou prolíná z...

Kleiniánský seminář s Claudií Frankovou

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín

Claudia Franková (Německá psychoanalytická společnost, DPV, Stuttgart) – klinický seminář se zahraničním hostem

Jiří Jakubů: Tělo, subjekt a zkušenost pravdivého – neuzavřená zkoumání

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín

Jakožto člověk jsem tělesný subjekt, pohybující se (motio) a prožívající (emotio) v konkrétním prostoru. Mé tělo je základnou mé mysli, přirozenou mírou věcí, objektem lásky i nenávisti, útočištěm i trýzní....

Martin Babík: Paradox, Pravda a Lži

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín

V paradoxnom svete mysle, psychoanalýza ako služobník pravdy a psychoanalytik ako advokát lží.) “Išiel som po ulici a pohrýzol  ma pes,  tak som išiel k zubárovi. „ Moje oči cítia!”,...

Kleiniánský seminář s Richardem Rusbridgerem

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín

Richard Rusbridger (Britská psychoanalytická společnost, BPS, Londýn) – klinický seminář se zahraničním hostem.

Radim Karpíšek: Bionovo „O“ – ultimátní realita a pravda

Česká psychoanalytická společnost z.s. Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín

Základní polarita bionovského myšlení je vztah mezi neznámým a známým, nekonečným a konečný, mezi věděním (epistemologií) a bytím (ontologií). Pravda  a nepravda jsou různé aspekty v  procesu transformace, v procesu...